# Услуги # Детска дентална медицина

Децата трябва да свикнат от рано с мисълта за редовни профилактични прегледи, за да станат по-отговорни те към хигиената на своите зъби. Не на последно място е и фактът, че ходейки на прегледи редовно и без да има нужда от лечение, детето свиква с обстановката в стоматологичния кабинет и със стоматолога, което ще направи по-нататъшното наложило се лечение много по-приятно преживяване и за детето, и за вас, и за стоматолога. още