# Услуги # Естетична дентална медицина

Естетичната дентална медицина се занимава със "Smile design "- процедура за създаване на Усмивка, съобразена с всички правила на естетиката и физиологичната функция на орофациалния комлекс. Създаването на перфектната усмивка може да включва комплекс от терапевтични, пародонтологични, ортодонтски,хирургични, имплантологични, протетични и избелващи манипулации.

Добрата новина е, че зъболекарите могат да „дизайнват” усмивки. По-долу ще разберете как.

Дизайнът на усмивката се определя като артистично възстановяване, съобразено с научни принципи (медицина, стоматология, геометрия, зъботехника), което да е в хармония с цялото лице на пациента. Това изисква пълно разбиране и точен анализ на уникалната идентичност на всеки. Красивата усмивка се възприема като хармонична, когато всички различни линии, ъгли, наклони, пропорции и структури са във видим баланс помежду си. Вече съществуващият вид на усмивката може да бъде подобрен чрез промяна на тези пропорции, създавайки илюзорни ефекти и намалявайки отрицателното визуално нап- режение, получено от неправилно подредени зъби, венци и устни, и от дисхармония в цветовете.

Ето и последователността от стъпки. Започва се с анализ на лицето, а после и на всеки детайл от него (захапката, зъбите, венците). Изготвят се проекти, избират се материалите и методите на бъдещата работа, прави се план по отношение на последователността, времето и стойността на лечението; и когато всичко е одобрено от пациента, се пристъпва към действие.

Основни фактори, влияещи върху дизайна на усмивката.

Състоянието на зъбите. От значение е дали са здрави, дали всички са налице, дали са оцветени или правилно подредени.

Формата на лицето. По-продълговатото лице може да се нуждае от акцент в ширината. Зъбите, както и цялата зъбна дъга, могат да се направят така, че оптически да изглеждат по-широки. Ефектът – по-омекотено лице. В случай че имате привлекателни черти в центъра на лицето, това предимство може да се подчертае с направата на по-доминиращи предни горни зъби. Формата им зависи от формата на лицето, но с промяна във формата на зъбите може да се влияе оптически върху формата на лицето. По-правоъгълните зъби са характерни за мъжете, докато по-овалните се срещат при жените. От значение е и ширината на усмивката – има хора, при които по време на усмивка се виждат по-малък брой зъби, и такива, при които се виждат дори кътниците – дизайнът на усмивката в двата случая ще е различен.

Възрастта и начинът, по който искате да изглеждате. Един от методите за подмладяване на усмивката е по-изразеното стъпало между първите и вторите зъби. Доминиращите горни първи зъби придават на лицето повече топлота, спонтанност, смелост, предприемчивост, подчертават носа и брадичката, и са подходящи за хора с по-обемни и атрактивни устни. Докато изравнените зъби изразяват зрялост, интелигентност, разсъдливост. Това е така, защото с възрастта стъпалото между първите и вторите зъби постепенно намалява и се заличава. По-белите зъби също придават младежки вид на лицето. Зъбите с по-подчертана морфология също оптически намаляват възрастта. Ако дъгата, в която са разположени зъбите, е прекалено тясна, поддръжката на устните и бузите няма да е достатъчна и могат да се получат бръчки в областта. Но в случай че дъгата е прекалено широка, това може да придаде вид на устата, сякаш е препълнена със зъби.

Средната линия на зъбите. Важно е тя да съвпада със средната линия на лицето – тази, която го разделя на лява и дясна половина. Установено е, че човешкото око долавя разминаване в тези параметри и ги възприема като нехармонични, когато отклоненията са над 4 мм.

Състоянието на венците. Един от основните фактори, който определя красотата на усмивката е състоянието на венците – дали са здрави, с розов цвят, с хармонични симетрични извивки над зъбите, и каква част от тях се вижда при усмивка. В резултат на множество тестове е установено какво се възприема за красиво, в зависимост от това каква част от венеца над зъбите се вижда при усмивка. Доказано е, че до 3-4 мм видим венец се възприема за приятно, но повече от 4 мм венец е вече неатрактивно. Това може да се подоб-ри, за което обаче понякога се налага хирургична корекция на венците.

Изберете своя начин да възстановите усмивката си.

В съвременната дентална медицина има едно правило за минималната инвазивност, което означава, че най-добре е да се започне с възможно най-щадящия метод на лечение, при който се запазват максимално количество естествени зъбни тъкани. Защото колкото и да е напреднала денталната медицина, качеството на материалите и технологиите – най-добрият творец си остава природата. Повод за гордост на специалистите е да успеят максимално точно да наподобят структурите, създадени от нея. Ето и вариантите:

Ако имате здрави, но неправилно подредени зъби, и можете да си позволите по-продължително лечение, започнете с ортодонтско лечение. За съвременната ортодонтия е без значение на каква възраст сте.

Може да се нуждаете само от избелване на зъбите.

Или смяна на няколко малки неестетични пломби. Съвременните материали за направа на естетични пломби са с прекрасни качества по отношение на цвят, еластичност и здравина. Единствено, когато се използват за по-големи възстановявания, отстъпват на керамиката по полируемост, изтриваемост и дълготрайност, но пък са по-приемливи като цена.

Керамични фасети. Чистата керамика е най-добрият материал, познат досега за възстановяване на емайла (най-външния слой на зъбите). С нея могат да се възстановяват всички качества на естествения емайл – стъклена гладка повърхност, но с определена морфология, цветови ефекти, полупрозрачност и способност да пречупва и отразява светлината по точно определен начин. Ето защо, определянето на цвета на зъбите е много деликатен процес. Зъболекарят и зъботехникът трябва да разбират всички фактори, които влияят върху възприемането на цвета. Кермичните фасети са най-естетичната алтернатива при счупени или нащърбени зъби, некачествени, оцветени, безформени пломби, или пък разкривени зъби, нуждаещи се от промяна на формата или големината.

Луминири или т.нар. микрофасети. Те също са керамични плочици, които се циментират по специална технология върху предните зъби. По-тънки и по-малки по размер са, могат да възстановяват по-малки дефекти от класическите фасети, и за тях се изисква минимално изпиляване на зъбите, ако изобщо се налага.

Керамични корони. Използват се в областта на предните зъби, ако разрушението на зъба е наистина много голямо или се налага да се подменят съществуващи вече корони. Все по-универсални стават технологиите, при които металният носител на металокерамичните корони и мостове се замества с керамичен. Той се проектира и изработва с помощта на специална компютърна технология и е със здравина, близка до тази на метала, но е много по-естетичен и биологично поносим.

Зъбните импланти. Те са перфектното решение за заместване на липсващи зъби, особено ако зъбите, съседни на липсващия, са здрави. Имплантите заместват корените на липсващите зъби и могат да бъдат носители на единична корона, мост или протеза.

Но за да е наистина успешно едно лечение и пациентът да е щастлив със своята нова усмивка, е важно не само да изглежда добре на снимка, а също така и как се вписват естетичните възстановявания в рамката на лицето при всички естествени мимики (движение на устните, говор), и съответно – полученият естетичен резултат да е устойчив във времето.