# Услуги # Дентална диагностика и физиотерапия

В МДЦ " Сана " е възможно да си направите следните изследвания:

тест за виталитет на зъба;
огнищна диагностика;
тест за патогалванизъм;
тест за перфорация на пулпната камера;
епикутанен тест за чувствителност към различни метали и др. материали, исползвани в ортопедичните конструкции( при алергични пациенти);
скарификационна проба за чувствителност към различните анестетици;

Разполагаме с физиотерапевтичен лазер и апарат за йонофореза.