# Услуги # Протетична дентална медицина

Протетичната дентална медицина е дентална специалност насочена към запазването на функцията, комфорта и естетиката на съзъбието при налична загуба на зъби. Изработват се различни видове неснемаеми, снемаеми и комбинирани конструкции, пресъздаващи естествения вид на пациента.

Видове неснимаеми конструкции.....

Зъбни „светулки” (Lumineers) Фасети Бруксизъм Зъбна абразия Загуба на единични зъби

Видове снимаеми конструкции.......

Загуба на голям брой или всички зъби

Комбинирано протезиране.......