# Услуги # Орална и пародонтална хирургия

Оралната и пародонтална хирургия са раздел от лицево-челюстната хирургия.

Обект на оралната хирургия са:

1. Заболявания на зъбите и околозъбните тъкани:

а) периодонтити (остри, хронични, обострени);
б) затруднено поникване на зъбите;
в) непоникване на зъбите.

2. Заболявания на зъбодържащия апарат (пародонтална хирургия).
3. Подготовка на челюстите и устната кухина за протезиране.

Това са група методи, обединени под названието “Предпротетична хирургия”. Тесен дял от предпротетичната хирургия е зъбната имплантология.

4. Кисти на зъбите и челюстите.
5. Малки тумори
6. Комуникации между устната кухина и горночелюстните синуси.
7. Автотрансплантация на зъби.
8. Някои етапи от ортодонтското лечение.